Met de IP-waarden voor verlichting worden de mate van stof en waterdichtheid aangeduid.
De afkorting IP staat voor ‘Ingress Protection’ en geeft naast de eigenschappen van een armatuur in verschillende omgevingseisen ook de bescherming bij installatie en gebruik weer.

De IP-waarde wordt aangeduid met twee cijfers. Het eerste cijfer geeft de bescherming tegen het binnendringen van (scherpe) voorwerpen en stof weer. Het tweede cijfer geeft de bescherming tegen het binnendringen van water weer.

Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende IP-waardes.

1e cijfer Bescherming tegen aanraking 
van stroomvoerende
 delen
Bescherming tegen binnendringen 
van voorwerpen en stof
0 geen geen
1 toevallig met de hand grote voorwerpen > 50mm
2 met de vingers middelgrote voorwerpen > 12.5mm
3 met draad e.d. dikker dan 2.5mm kleine voorwerpen > 2.5mm
4 met draad e.d. dikker dan 1mm kleine voorwerpen > 1.0mm
5 aanraken niet mogelijk nadelige stofafzetting, stofvrij
6 aanraken niet mogelijk volkomen stofdicht
 
2e cijfer Bescherming tegen binnendringen van vocht  
0 geen geen
1 loodrecht vallende druppels (druipwaterdicht)
2 druppels vallend onder een hoek van max. 15 graden (druipwaterdicht)
3 sproeiwater onder een hoek van max. 60 graden (regendicht)
4 spattend uit alle richtingen (spatwaterdicht)
5 spuitend uit alle richtingen (waterstraaldicht)
6 golven, zware zeeën (waterstraaldicht)
7 onderdompeling (vaste druk en tijd) (waterdicht)
8 onderdompeling (vaste druk en onbepaalde tijd) (waterdicht)
9 hogedrukspuit / stoomstralen (hogedrukspuit)